Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
ON-LINE KOLOKVIUM U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra (Galéria umelcov Spiša)
on-line-kolokvium-u-points-umenie-vo-verejnom-priestore-socha-verzus-architektura-galeria-umelcov-spisa

 


 

Produkcia: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk
 


 

Miesto konania: Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi,
 

virtuálne prostredie Microsoft Teams
 

Termín kolokvia: 21. 10. – 22. 10. 2020
 

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Zuzana Juháziová – GUS
 

Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717
 

Mgr. Lenka Králová, projekty@gus.sk, 053 4174626
 

__________________________________________________________________________________
 


 

V termíne 21. 10. – 22. 10. 2020 bude prebiehať on-line odborné kolokvium v Galérii umelcov Spiša, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja. Kolokvium je sprievodným podujatím projektu U-POINTS. Pôvodne plánované medzinárodné profesijné stretnutie odborníkov pod názvom Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra sa uskutoční v online formáte vo virtuálnom prostredí aplikácie Microsoft Teams. Cieľom kolokvia je vytvoriť platformu pre kurátorov, výtvarníkov a prizvaných expertov, ako aj priestor pre komparáciu jednotlivých projektov zameraných na umenie vo verejnom priestore, so zreteľom na diferentné formy ich interpretácie.
 


 

V rámci projektu U-POINTS / Utilitárne body regiónu Spiš uvádzame aj banerovú výstavu vybraných sochárskych realizácií na Spiši, ktorá je v termíne 4. 8. – 31. 10. 2020 inštalovaná v parku mesta Spišská Nová Ves. Súčasťou výstupov je mapa – tlačený sprievodca po sochárskych a reliéfnych realizáciách mesta Spišská Nová Ves a katalóg – bedeker, ktorý uvádza štúdie o umeleckých objektoch v urbánnych prostrediach regiónu Spiš a katalogizuje vybrané diela v šiestich okresoch aj za hranicami Košického samosprávneho kraja. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 


 

Zámerom kolokvia, ktoré je súčasťou výskumného projektu galérie U-POINTS, je vytvoriť vhodnú platformu pre stretnutie jednotlivých autorov projektov, ktorí sa témou umenia vo verejnom priestore zaoberali a naplno ju rozvinuli. Dôraz je kladený na odprezentovanie projektov s rôznorodý-mi formami interpretácie danej problematiky. Pri pohľade na aktuálnu situáciu, kedy vizuálny smog bráni prejavu umenia vo verejnom priestore, sledujeme ako tieto objekty, spoluvytvárajúce prostredie, upadajú do zabudnutia.
 


 

Podujatie v autorskej a kurátorskej koncepcii Mgr. Zuzany Juháziovej je rozdelené na štyri prezentačné bloky:
 

1.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore;
 

2.) SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú;
 

3.) ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. / mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore;
 

4.) FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / zabudnuté miesta miest a obcí v boji o prežitie.
 


 

On-line kolokvium privíta vo virtuálnom prostredí všetkých pôvodne plánovaných jedenásť odborníkov z Česka i Slovenska. Záujemcovia sa môžu registrovať pre online prístupy do utorka, 20. 10. do 14.00 a to via majl: projekty@gus.sk alebo telefonicky: 053 4174626. Za poplatok € 10 získajú on-line prístup na kolokvium, a poštou zaslaný balík – mapu a bedeker o projekte U-Points.
 

Podrobné informácie a aktualizácie sú denne aktualizované na webovej stránke galérie: www.gus.sk.
 


 

PROGRAM ON-LINE KOLOKVIA
 

U-POINTS / Umenie vo verejnom priestore: Socha verzus architektúra
 


 

Streda, 21. 10. 2020
 


 

9.00 - 9.30 | registrácia účastníkov, skúšky on-line
 

9.30 - 11.00 | 1. prezentačný blok / ZNÁME VERZUS NEZNÁME /
 

Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore
 

Mgr. Lucia Benická, riaditeľka, Galéria umelcov Spiša:
 

Utilitárne body - minulosť a prítomnosť: otvorenie kolokvia
 

Mgr. Zuzana Juháziová, kurátorka, Galéria umelcov Spiša:
 

U-Points – sochárske realizácie vo verejnom priestore na území regiónu Spiš.
 

Mgr. Juraj Pavlis, historik, Múzeum Spiša:
 

Budovanie, rúcanie a obnova historickej pamäti na príklade obyvateľov, významných dejinných postáv a im venovaným pamätníkom na území mesta Spišská Nová Ves.
 

Mgr. Roman Popelár, riaditeľ, Záhorská galéria Jána Mudrocha:
 

Exteriérové sochárske realizácie na území Bratislavy (1945 – 2012).
 

Mgr. Zuzana L. Majlingová, kurátorka, Stredoslovenská galéria:
 

Výtvarné diela na území Banskej Bystrice 1945 – 2015.
 

11.00 - 11.30 | diskusia / prestávka
 

13.00 - 14.30 | 2. prezentačný blok / SÚČASNÉ PREMENY UMENIA VO VEREJNOM PRIESTORE / Možnosti a bariéry, s ktorými sa umelec a umenie vo verejnom priestore stretávali a stretávajú
 

Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková PhD., výtvarníčka a pedagogička:
 

Umelec a verejný priestor / Osudy sochárskeho diela Alexandra Trizuljaka.
 

Mgr. Gabriela Garlatyová, kurátorka Archívu Marie Bartuszovej, Košice; kurátorka Mestskej galérie, Rimavská Sobota:
 

Sochárske realizácie Marie Bartuszovej vo verejnom priestore: Košice, Levoča, Vyšné Ružbachy, Rožňava, Michalovce, Tatranská Lomnica.
 

14.30 - 15.00 | diskusia / záver
 


 

Štvrtok, 22. 10. 2020
 


 

09.00 - 09.30 | registrácia účastníkov
 

09.30 - 10.30 | 3. prezentačný blok (video-vizitky) / ZNÁME VERZUS NEZNÁME II. /
 

Mapovanie a spoznávanie sochárskych realizácií vo verejnom priestore
 

MgA. Pavel Karous, PhD., asistent v Ateliéri skla, UMPRUM, Praha:
 

• Vetřelci a volavky
 

Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně:
 

Prostor Zlín – mapovaní verějného prostoru.
 

Mgr. Vladimíra Řihová, PhD., Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování:
 

Sochy a město. Projekt NAKI České umění 50. - 80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy, restaurovaní.
 

10.30 - 11.30 | 4. prezentačný blok / FORMA UKRÝVAJÚCA VÝZNAM / Zabudnuté miesta miest
 

a obcí v boji o prežitie
 

Michal Hudák, člen Východného pobrežia, Košice: Len atlas nestačí (Atlas sôch)
 

Mgr. Slavo Capek, PhD., Mgr. art. Kristína Šebejová, zoskupenie Ta TakeTown, Prešov:
 

Príbeh jedného sídliska: medzi pragmatizmom a vizionárstvom.
 

Peter Pollág, umelec zo Spiša: Reflexie o tvorbe pre verejný priestor.
 

11.30 - 12.00 | diskusia / záver
 


 

www.gus.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk