Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oravský Podzámok - Budova administratívna (Hviezdoslavovo námestie 8)
Lokalita
obec Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Oravský Podzámok – Hviezdoslavovo námestie 8, budova administratívna (č. ÚZPF 240/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2005. Autori: Ing. arch. Milan Marček, Mgr. Kristína Zvedelová. [1]

Prístup
Hviezdoslavovo námestie 8.
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (21.5.2023)www.pamiatkynaslovensku.sk