Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podbranč - Pamätník piatich za vieru väznených evanjelikov a kalvínov
Lokalita
obec Podbranč, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pamätník postavili z podnetu sobotišťského evanjelického kňaza Miloša Beblavého a národovca, podbrančského básnika a predsedu Združenia evanjelickej mládeže (dobovo SEM) v Podbranči Pavla Kadlečíka v roku 1939. [1]
 

Vyše tri metre vysoký kamenný pylón postavili svojpomocne miestni majstri za veľkej účasti evanjelickej mládeže. Pamätnú tabuľa vyhotovili v Coburgovej továrni v Trnave prostredníctvom rodáka z obce Štefana Havlíka, ktorý bol evanjelickým kňazom. On osobne tabuľu do obce aj doniesol. [2]
 

Text pamätnej tabule oznamuje: „V dobe od 30. mája 1647 do 10. apríla 1675 tu boli väznení za svoju vieru Juraj Láni, evanj. a. v. rektor krupinský, Štefan Bátorkeszy, kalvínsky farár vesprímsky, Peter Czeglédy, kalvínsky farár levický, Michal Miskoczy, kalvínsky farár fiľakovský, Štefan Selley a superintendent z Pápy, odsúdení na galeje. SEM v Podbranči 1939.“ Tabuľu osadili v strednej časti pamätníka. Slávnosť posviacky sa uskutočnila 3. septembra 1939 za účasti evanjelikov z obcí a miest, z ktorých pochádzali väznení kňazi, za prítomnosti veriacich evanjelikov dospelých i mládeže z veľmi širokého okolia Záhoria, myjavsko-brezovských kopaníc, od Trenčína, Trnavy, Bratislavy a z Moravy. Bola to Brančská národná púť, ako ju súčasníci nazvali. Okrem iného mala význam pre spoznanie stavu hradu Branč, o ktorom sa začalo viac hovoriť, písať a prišli prvé návrhy na jeho pamiatkovú obnovu. Začala sa však druhá svetová vojna, ktorá tému obnovy výrazne oddialila. Každoročne sa na Branči začali usporadúvať sväté omše v júlovom termíne, nakoľko pamiatka na väznených kňazov sa spojila s cyrilo-metodskou tradíciou. Za socializmu omše na Branči zakázali a obnovili sa až po prevrate v roku 1989. [3]
 

Aj vďaka evanjelickej cirkvi hrad ožíva každoročne na štátny sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla. [4]
 

Slovensko je krajinou zlodejov. Neznámy páchateľ pamätnú tabuľu odcudzil. Jeho dôvody, nech sú akékoľvek, boli a zostanú hanebné. Novú tabuľu vyhotovili v roku 2008 a textovo je autentická. V pravej dolnej časti pribudol text CZ (cirkevný zbor) Sobotište 2008. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamätníka je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na južnom nádvorí hradu Branč.
Fotogaléria
Podbranč - Pamätník piatich za vieru väznených evanjelikov a kalvínov foto © Hana Farkašová 5/2014Podbranč - Pamätník piatich za vieru väznených evanjelikov a kalvínov foto © Jana Lacková 4/2016Podbranč - Pamätník piatich za vieru väznených evanjelikov a kalvínov foto © Hana Farkašová 5/2014Podbranč - Pamätník piatich za vieru väznených evanjelikov a kalvínov foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce . Podbranč: Obecný úrad, 2011. s. 90.
[2 - 5] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce. s. 90.
Bibliografia
www.podbranc.sk
GPS
48.733238, 17.466220
48°43'59.7"N 17°27'58.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk