Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podmanín (Považská Bystrica) - zvonica
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica so štvorcovým pôdorysom z 20. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 485.
GPS
49.112205, 18.489987
49°06'43.9"N 18°29'24.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk