Cintoríny civilné   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podzámok (Podbranč)
Lokalita
obec Podbranč, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Samostatným urbanistickým celkom v obci Podbranč je cintorín v časti Podzámok, na úpätí hradného kopca. Nazýva sa Starý cintorín alebo Cintorín pod hradom. Je starším pohrebným miestom obce a vznikol pravdepodobne už v dobe výstavby hradu. Najstaršie zachované náhrobné kamene pochádzajú z 30. rokov 19. storočia. Desiatky pomníkov nemajú už čitateľné vytesané nápisy. Voda a vietor ich obrúsili. Tieto náhrobky možno datovať do 18. storočia. Dnešný cintorín teda vznikol asi v 18. storočí. [1]
 

Pred týmto cintorín existoval v Podzámku ešte starší. Bol na mieste školy na južnom úpätí svahu hradného kopca oproti rodinnému domu č. 1, v ktorom zriadili školu v roku 1933. Robotníci, ktorí ručne kopali po druhej svetovej vojne v roku 1950 základy podzámskej školy, spomínali, že vykopali množstvo kostí, ktoré potom presunuli na blízky svah. V čase kopania základov školy nebolo badať žiadne zachované hroby a náhrobky, ktoré by svedčili, že tu vôbec bol cintorín. Nebolo ani žijúcich pamätníkov cintorína. Bol najstarším pohrebnými miestom obce, ktorý pravdepodobne vznikol už v dobe výstavby hradu. Pavel Beblavý predtým pred prvou svetovou vojnou a po nej zaslal z najstaršieho cintorína z náhodných nálezov pri kopaní základov domov viaceré exponáte do Slovenskej muzeálnej spoločnosti. [2]

Prístup
Leží medzi terajšou cestou a staršou, dnes už nepoužívanou, miernejšie stúpajúcou cestou na hrad. [3]
Poznámky
[1] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce. Podbranč: Obecný úrad, 2011. s. 94.
[2 - 3] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce. s. 94.
Bibliografia
www.podbranc.sk
GPS
48.734354, 17.469718
48°44'03.7"N 17°28'11.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk