Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prešov - Meštiansky dom (Slovenská 22)
Lokalita
obec Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Prešov – dom meštiansky, Slovenská 22 (č. ÚZPF 4135/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autori: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovič, Ing. Miroslav Matejka, Ing. arch. Ľuboš Suchý. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)
Bibliografia
www.presov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk