Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Profesor Štefan TÓBIK a gemerské nárečia (GMM)
profesor-stefan-tobik-a-gemerske-narecia-gmm

 


 

Termín výstavy: 15. marec – 30. jún 2023
 

Miesto konania: Gemersko-malohontské múzeum, Rimavská Sobota
 


 

Knižnica Gemersko-malohontského múzea pozýva záujemcov a priateľov gemersko-malohontských nárečí a regionálnej kultúry na výstavu, ktorá približuje významnú osobnosť Gemera-Malohontu, jazykovedca, profesora Štefana Tóbika a jeho 5-zväzkové dielo: Gemerské nárečia.
 


 

Profesor Štefan Tóbik (1909 - 1969), rodák z Hnúšte, najlepší znalec gemerských a malohontských nárečí, patrí k zakladateľskej generácii slovenskej jazykovedy a dialektológie. Je zakladateľom a prvým vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave so sídlom v Prešove (1952 - 1969), spoluzakladateľom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so sídlom v Prešove (1959). Je autorom rozsiahleho päťdielneho dialektologického spisu s názvom Gemerské nárečia, ktorý však počas jeho života zostal len v rukopise. Rukopis z autorovej pozostalosti opravila, doplnila a na vydanie pripravila profesorka Júlia Dudášová z Prešovskej univerzity v Prešove. 5-zväzkové dielo vyšlo tlačou v rokoch 2018 – 2021 vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove. Prezentované vedecké dielo Štefana Tóbika zaplnilo prázdne miesto v univerzitných a akademických knižniciach a stalo sa mocnou inšpiráciou pre seriózny vedecký výskum v rámci slovakistiky, slavistiky a karpatistiky doma i v zahraničí.
 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk