Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rača (Bratislava)- neskororenesančný kaštieľ
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný kaštieľ bol postavený po polovici 17. storočia. Ide o dvojpodlažný objekt, trojkrídlovej dispozície, priechodného typu. Do ulice sa orientuje šesťosovou fasádou s krajným odstupňovaným rizalitom. Priechod je zaklenutý valenou lunetovou klenbou so segmentovými lunetami, miestnosti na prízemí s hrebienkovými lunetovými klenbami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 208.www.pamiatkynaslovensku.sk