Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený v druhej polovici 19. storočia v duchu romanticky chápanej anglickej gotiky. Je to rozsiahla trojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena U. Fasáda je bohato členená s vežičkami a cimburím a má stredný rizalit s terasou. V miestnostiach sú rovné stropy. Pred kaštieľom na stĺpe stojí socha leva. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi zlý. Kaštieľ je opustený a dlhé roky chátra.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015Kaštieľ Rusovce foto © Hana Farkašová 4/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 65.
Bibliografia
BEŇOVÁ, Katarína: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris. Bratrislava: Stimul, 2016. 148 s. ISBN 978-80-8127-165-6
POHANIČOVÁ, Jana: Romantické prestavby šľachtických sídiel. Rusovce, Veľké Uherce a Bojnice. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 2, s. 46 – 53.
SMOLÁKOVÁ, Mária: Kaštieľ v Rusovciach. Grafické dokumenty k poslednej historickej etape. In: Monument revue, VIII, 2019, č. 1, s. 38 - 47.
www.bratislava-rusovce.sk
www.bratislava.sk
GPS
48.052366, 17.150808
48°0 3' 8.52", 17°0 9' 2.91"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk