Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rusovce (Bratislava) - Rímsky vojenský tábor Gerulata
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
Fotogaléria
Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015Rusovce - rímsky vojenský tábor Gerulata foto © Hana Farkašová 4/2015
Bibliografia
BAZOVSKÝ, Igor: Osada Rimanov v Gerulate. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 3, s. 14.
PICHLEROVÁ, Magdaléna: Gerulata - rímsky vojenský tábor v Rusovciach. In: Múzeum, 2009, č. 1, s. 46 - 47.
SCHMIDTOVÁ, Jaroslava: Antická Gerulata v Rusovciach. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 2, s. 17 - 19.
SCHMIDTOVÁ, Jaroslava: Gerulata v Bratislave - Rusovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 3, s. 10 - 13.
SCHMIDTOVÁ, Jaroslava: Epigrafické nálezy z Gerulaty. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 1, s. 10 - 13.
www.bratislava-rusovce.sk
www.bratislava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk