Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
SCUPA (Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach)
scupa-botanicka-zahrada-upjs-v-kosiciach

 

Areál Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach ozvláštnia viaceré objekty umelcov
 


 

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa už niekoľko rokov okrem vedeckej, odbornej a popularizačnej činnosti venuje, tak ako mnoho iných botanických záhrad vo svete, aj sprístupňovaniu umenia pre svojich návštevníkov, ktorým skĺbenie krásy prírody s krásou vytvorenou človekom prináša nevšedný umelecký zážitok.
 


 

www.upjs.sk/pracoviska/botanicka-zahrada
 www.pamiatkynaslovensku.sk