Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Senec – Kalvária
Lokalita
obec Senec, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Výstavba Kalvárie, pri ktorej bolo návršie ohradené, prebehla podľa zachovaných nápisov o donátoroch v rokoch 1915 -1927 s ďalšími pravdepodobnými úpravami v roku 1937. Kameňosochárska skupina Ukrižovania je situovaná na umelo vybudovanej ohradenej terase za presbytériom kostola, na nízkej, z troch strán ohradenej podnoži. V tradičnej kompozícii stojí uprostred kríž s ukrižovaným Kristom, pod ktorým kľačí Mária Magdaléna s nádobou na vonnú masť a po bokoch stoja Panna Mária a sv. Ján. Typické postoje sôch v miernom kontraposte dotvára najmä bohatá mäkko padajúca drapéria s hustými splývavými, jemne modelovanými záhybmi. Signované súsošie vytvoril v roku 1934 v Trnave žijúci moravský sochár Miroslav Harašta (1876 – 1958), tvorca formálne takmer totožnej skupiny Ukrižovania v Trstíne. [1]
 

Pod terasou so súsoším Ukrižovania je situovaná jaskynná Kaplnka Panny Márie Lurdskej, posvätená v roku 1902. Zastavenia Krížovej cesty sú súčasťou murovanej ohrady areálu. Dejové usporiadanie výjavov začína pri Ukrižovaní, po jeho heraldicky pravej strane, postupuje okolo kostola a končí na ľavej strane. Pilierikové objekty s reliéfnymi výjavmi v polkruhových plytkých nikách sú ukončené stanovou strieškou. Kompozície kamenných reliéfov voľne vychádzajú z tradičných zobrazení Krížových ciest, pričom priama predloha nie je doposiaľ známa. Vznikli v roku 1937 a ich autorom je bratislavský sochár Alojz Rigele (1879 – 1940). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Senecká Krížová cesta je súčasťou areálu farského Kostola sv. Mikuláša, dominantne situovaného na návrší, západne od centra mesta. [3]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 306.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 306.
Bibliografia
www.senec.sk
GPS
48.219418, 17.394162
48°13'09.9"N 17°23'39.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk