Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skala (Skalka nad Váhom) - Kostol sv. Imricha Uhorského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Skalka nad Váhom, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1773 (1772 – 1774). [1] Renovovaný bol v roku 1795. Jednoloďový pozdĺžny priestor bežného barokového typu s polkruhovým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasády sú členené pilastrami a podstrešnou rímsou. [2] Veža je zakončená cibuľovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Postavenie pôvodného kostola sa datuje pred rokom 1224. Viac ako 300 rokov (1224 - 1571) bol spravovaný opátstvom na Skalke. Kostol bol murovaný so šindľovou strechou. V roku 1772 začal miestny farár Mikuláš Benyacs s búraním starého kostola a od základov bol vybudovaný nový kostol. Stavba trvala dva roky. [3]
 

Veľa zaujímavých informácií uvádza farská kronika. Opisuje vizitáciu farského majetku, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1766 - 1768. V kronike je zaznamenané: Fara Skalka leží v biskupstve nitrianskom, v župe trenčianskej, presné meno je Skala. Kedy bola založená nikto nevie. Kostol murovaný, veľmi starý. Kto ho postavil je neznáme, v roku 1746 zväčšený. Vežička je nová, roku 1765 postavená, ozdobená. Kostol je veľmi chudobný aj na ozdobu a na šatstvo. Chýba svetlo, je tmavý. Fara je celá z dreva, starobou už celkom zničená, blízko rozpadnutia s malými izbami. [4]
 

Hlavný oltár je z konca 19. storočia s obrazom sv. Imricha pred Madonou od L. Hegedüsa Ide o repliku autorovho obrazu u piaristov v Trenčíne. [5] Po stranách sú umiestnené drevené sochy sv. Jozefa a sv. Dominika pochádzajúce z 20. storočia. V roku 1946 bol osadený pravý bočný oltár. Podľa ľavého bočného oltára, na ktorom je socha Božského Srdca Ježišovho ho vyrezal Ferdinand Drozd z Novák. Socha Sedembolestnej Panny Márie umiestnená na pravom bočnom oltári je spred roka 1772 a do farského kostola ju premiestnili zrejme z jezuitského kláštora na Skalke. Obraz Korunovanie Panny Márie je dielom akademického maliara Františka Müllera z Budapešti. Keramická dlažba pochádza z továrne Lichtensteinovcov v Rakúsku. [6] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína klasicistickú kazateľnicu z konca 18. storočia, ktorá má na rezonančnej strieške zuborez a drapériu a skrinkovú krstiteľnicu v stene s obrazom Krst Krista z 18. storočia na dvierkach, na ráme s bohatým rokajom. [7]
 

Pod kostolom zostala krypta vystavaná v rokoch 1752 - 1762 pre potreby rodiny Mitliczkých. [8]
 

Okolo kostola je ohradný múr.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1908 farár Ján Hevera uskutočnil vnútorné opravy – kostol bol vymaľovaný maliarom Karolom Juhášim z Nitry. [9]
 

Rozsiahla rekonštrukcia kostola bola prevedená v roku 1997 za pôsobenia farára Mgr. Stanislava Strapka. [10]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 12164/1 – 4 (kostol, ohradný múr, kryté schodisko, príkostolný cintorín). [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 100. https://putnickemiestoskalka.sk/farnost-skalka-nad-vahom/farsky-kostol/ (31.3.2023)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 100.
[3 - 4] https://putnickemiestoskalka.sk/farnost-skalka-nad-vahom/farsky-kostol/ (31.3.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 100.
[6] https://putnickemiestoskalka.sk/farnost-skalka-nad-vahom/farsky-kostol/ (31.3.2023)
[7] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 100.
[8 - 10] https://putnickemiestoskalka.sk/farnost-skalka-nad-vahom/farsky-kostol/ (31.3.2023)
[11] www.pamiatky.sk (31.3.2023)
GPS
48.922647, 18.067465
48°55'21.5"N 18°04'02.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk