Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Skalica - Meštiansky dom (Potočná 31)
Lokalita
obec Skalica, okres Skalica, Trnavský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Skalica – dom meštiansky, Potočná 31 (č. ÚZPF 11 420/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2021. Autorka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)
Bibliografia
www.skalica.skwww.pamiatkynaslovensku.sk