Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Slovany - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Slovany, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková mariánska kaplnka postavená v 18. storočí. Malý sakrálny objekt je do priestoru otvorený širokým portálom s polkruhovým ukončením vyplneným železnými mrežovými dvojkrídlovými dverami. Nad nimi je reliéf kríža a nad ním nika so zvlnenými stranami. [1] Fasády sú hladké.
 

Interiér je zaklenutý valenou klenbou. Murovaná menza je vstavaná do polkruhového oltárneho uzáveru. Na menze je malá polychrómovaná ľudová socha Piety. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí po ľavej strane cesty zo Slovian do Ležiachova v tieni dvoch starých košatých líp. [3]
Poznámky
[1] REŤKOVSKÁ, Adriana: Súbor drobnej sakrálnej architektúry a prícestných sôch v Kláštore pod Znievom. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 26. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2016. s. 104.
[2] REŤKOVSKÁ, Adriana: Súbor drobnej sakrálnej architektúry a prícestných sôch v Kláštore pod Znievom. s. 104.
[2] REŤKOVSKÁ, Adriana: Súbor drobnej sakrálnej architektúry a prícestných sôch v Kláštore pod Znievom. s. 103 - 104.
Bibliografia
www.slovany.eu
GPS
48.972420, 18.831017
48°58'20.7"N 18°49'51.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk