Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Šmigovec - Chrám Nanebovstúpenia Pána (drevený)
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šmigovec, okres Snina, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený kostol postavený v roku 1894. Zrubová trojpriestorová malá stavba s polygonálnym presbytériom, takmer štvorcovou loďou a babincom. Konštrukcia je z vonkajšej strany krytá vertikálne kladenými doskami. Veža je začlenená do strešnej konfigurácie a dosadá na stropnú konštrukciu babinca. [1] Sakrálny objekt má plechovú strechu – hrôzostrašnú!
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je zlý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 249.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 249.
GPS
48.891879, 22.318700
48°53'30.8"N 22°19'07.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk