Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Spišské Podhradie - Meštiansky dom (Starý jarok 48)
Lokalita
obec Spišské Podhradie, okres Levoča, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Spišské Podhradie – dom meštiansky, Starý jarok 48 (č. ÚZPF 763/1) – architektonicko-historický výskum - rok 2022. Autori: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Pavol Jackovič. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)www.pamiatkynaslovensku.sk