Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Stará Turá – Krížová cesta
Lokalita
obec Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Na mierne stúpajúcom teréne lemuje cestu, ktorá vedie k dominantne situovanej Kaplnke sv. Kríža, štrnásť zastavení Krížovej cesty. Sú usporiadané po oboch stranách chodníka v rytmickej schéme meandra Ľ-P-P-Ľ-Ľ-P-P-Ľ-Ľ. Vo výpise z mestskej kroniky sa píše, že myšlienka postaviť Kalváriu sa zrodila po veľkolepej púti veriacich do Mariazellu v roku 1857. Základný kameň bol položený 20. októbra 1862 a dokončená bola v septembri 1863. Výstavba začala na podnet bývalého richtára Michala Valoviča (1799 – 1867), ktorý bol aj jej hlavným donátorom. Zapojili sa do nej i ďalšie meštianske rodiny, z ktorých každá vybudovala jedno zastavenie Krížovej cesty. Majú podobu pilierika so soklom a rímsou, ktorá nesie stanovu striešku. V čelnej plytkej nike s odskočeným oblúkom záklenku sú osadené kovové reliéfy zastavení s monochrómnou úpravou pokovaním. [1]
 

Kalvárska Kaplnka sv. Kríža je jednoloďová neogotická stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom, v priečelí s predstupujúcou vežou ukončenou ihlancovou strechou. Fasády s lomenými oknami členia na bočných stenách mohutné pilastre v podobe náznakových oporných pilierov, ktoré na priečelí završujú vežičkové nadstavce. V interiéri, zaklenutom pruskými klenbami na pásoch dosadajúcich na prístenné pilastre, stojí jednoduchý drevený oltárny stôl s dreveným tabernákulom, v ktorom je dnes umiestnená soška Srdca Ježišovho s bočnou dvojicou putti z prvej polovice 18. storočia. Nad oltárom na stene visí obraz Ukrižovania, olejomaľba na plátne od neznámeho autora, pravdepodobne z prelomu 19. a 20. storočia. V interiéri sa nachádza relikviár imitujúci podobu gotických vežičkových relikviárov. Podľa zachovanej listiny ho 10. marca 1855 daroval ostrihomský arcibiskup Ján Scitovský Michalovi Valovičovi za jeho príspevok 5 000 zlatých na výstavbu Kalvárie. Na bočnej severnej stene lode je vsadená náhrobná doska Michala Valoviča. [2]
 

Areál Kalvárie doplnili v roku 1898 a 1941 lipovou alejou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Udržiavace a opravné práce sa realizovali v roku 1998. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne, v časti mesta s pôvodným názvom „Nad humnami.“ [5]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 326.
[2 - 5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 326.
Bibliografia
www.staratura.sk
GPS
48.779910, 17.697563
48°46'47.7"N 17°41'51.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk