Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Starina - Vojenský cintorín vojakov z 1. svetovej vojnywww.pamiatkynaslovensku.sk