Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
svetIZMOV v slovenskom a európskom umení (Tatranská galéria v Poprade)
svetizmov-v-slovenskom-a-europskom-umeni-tatranska-galeria-v-poprade svetizmov-v-slovenskom-a-europskom-umeni-tatranska-galeria-v-poprade svetizmov-v-slovenskom-a-europskom-umeni-tatranska-galeria-v-poprade

 


 

Názov výstavného projektu: svetIZMOV v slovenskom a európskom umení v rámci Hry s umením 2020
 

Miesto konania: Tatranská galéria v Poprade, Hviezdoslavova 12, Poprad
 

Termín výstavy: 22. 07. 2020 – 22. 11. 2020
 

Kurátor výstav: PaedDr. Anna Ondrušeková
 


 

Tatranská galéria v Poprade prichádza opäť s rozsiahlym výstavno – edukatívno - umeleckým podujatím v rámci projektu Hry s umením 2020, a to pod názvom svetIZMOV. Moderné umenie prelomu 19. a 20. storočia sa programovo odpútalo od vysokého akademického štýlu a aktívne reflektovalo na človeka ako subjekt, na jeho pocity, životné dilemy, rozpory medzi všednou realitou a snom. Týkalo sa to všetkých žánrov umenia výtvarného, literatúry, hudby, divadla, tanca. Projektom svetIZMOV s podtitulom umenie neodísť, chceme predstaviť umelecké výpovede umelcov rôznych generácií, ktorí upozorňujú na svoj talent dnes, ale aj tých, ktorí na seba upozornili „včera“ a neodchádzajú napriek tomu, že mnohí tu dnes už, žiaľ, nie sú.
 


 

Umelcova výpoveď sa i dnes stáva terapiou pre tých, čo dielo pochopia. V súčasnej dobe virtuálnej reality a multimediálnej komunikácie však ľuďom a najmä deťom a mládeži nestačí na vyvolanie emócií už len pohľad, je potrebný zážitok. Projekt je dramaturgicky vystavaný práve na vyvolanie umeleckých zážitkov, ale aj poznania z výstav, komentovaných koncertov, predstavení divadelných a tanečných, besied s autormi a vedcami v oblasti umenia. To všetko spája svetIZMOV a počas takmer 4 mesiacov uvidíte a zažijete:
 

1. Výstavy: Slovenskí a európski umelci 20.storočia z depozitov galérií, inšpirovaní svetom IZMOV (A.Hudeček, J. Collinásy, M.Tillner...), Interaktívna výstava IZMY a IZBY v spolupráci s Bibianou v Bratislave, Paul Gauguin Drevoryty a drevorezy zo zbierok ŠG v Prešove, ukážky tvorby Dalího, Dufyho...
 

2. Koncert hudobného skladateľa Clauda Debussyho (1862 – 1918): Skice Debussyho Hry vĺn, interpréti Trio Sen Tegmento
 

3. Divadelné predstavenie: Samuel Beckett Sólo, Divadlo Kontra Spišská Nová Ves
 

4. Literatúra: beseda o knihe Guillaume Apollinaire Nechce sa mi pracovať za účasti prekladateľa a básnika Ľubomíra Feldeka
 

5. Prednáška prof. prof.Vladimír Šlapeta FA ČVUT Brno (IZMY v európskom výtvarnom umení)
 

6. Celoslovenská súťaž stredných škôl Módne inšpirácie s tematikou svetIZMOV
 


 

Našim cieľom je, aby tento projekt navštevovali rodiny s deťmi, skupiny žiakov a študentov, pre ktorých pripravujeme zaujímavé workshopy, premietania filmov, komentované prehliadky, prednášky, besedy...a strávili tak u nás hravé a poučné chvíle. O konkrétnych termínoch jednotlivých podujatí Vás budeme postupne informovať, začíname vernisážou výstav 22. júla 2020 o 17.00.
 


 

Nebojte sa umenia!
 


 

www.tatragaleria.sk
 www.pamiatkynaslovensku.sk