Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svetlice – Pravoslávny chrám
Pravoslávna konfesia
Lokalita
obec Svetlice, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Moderný chrám s použitím klasicistických a byzantských prvkov postavený okolo roku 1920. Je to centrálna stavba na pôdoryse gréckeho kríža s kupolou nad krížením. Nad kupolou je laterna. V exteriéri je zdôraznená transeptálna dispozícia s bočnými trojitými oknami v rizalite. Západné štítové priečelie má vstupný portál a vstavanú vežu. Zvukové arkády veže sú riešené ako nadstavbová koruna. [1] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 223.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 223.
GPS
49.171250, 22.040917
49°10'16.5"N 22°02'27.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk