Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svidník - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z čias okolo roku 1800. Jednoloďový priestor s polkruhovým zakončením presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na akcentovanú rímsu pilastrov. Veža má barokovú multiplikovanú baňu, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Nad vchodom je termové okno. [1] Hladké fasády lode sú členené polkruhovo ukončenými oknami. Fasády veže sú členené lizénovým rámovaním.
 

Hlavný oltár za ikonostasom je barokovo-klasicistický so stĺpovou, konkávne riešenou architektúrou a s nadstavcovým reliéfom božieho oka z konca 18. storočia. Ikonostas secesne historizujúci je z konca 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza rokokový svietnik s obrazom Najsvätejšej Trojice z druhej polovice 18. storočia a barokovo-klasicistický svietnik s úponkovým pletencom a s ľudovými prvkami z konca 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na Záhradnej ulici.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 224.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 224.
Bibliografia
www.svidnik.sk
GPS
49.301572, 21.577711
49°18'05.7"N 21°34'39.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk