Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svidník – Kostol Božského Srdca Ježišovho
Lokalita
obec Svidník, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Secesný kostol s prvkami novogotiky postavený v prvej polovici 20. storočia. Bol to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, pred ktorou stála arkádová predsieň s hrotitými oblúkmi. Po bočných fasádach boli veľké združené gotizujúce okná, naznačujúce transeptálne riešenie. [1]
 

Mesto Svidník vzniklo v roku 1943 zlúčením dedín Nižný a Vyšný Svidník. Najstaršia správa o Svidníku je v jednom z registrov pápežského desiatku, z roku 1334. Strohý zápis dokazuje, že svidnícky farár podobne ako iní šarišskí farári zaplatil desiatu časť zo svojich cirkevných príjmov od miestnych farníkov do pápežskej pokladnice. Z toho vyplýva, že vo Svidníku žilo vtedy katolícke, teda slovenské obyvateľstvo. [2]
 

Pred vznikom svidníckej farnosti bol Svidník filiálkou rímskokatolíckej farnosti Duplín. V roku 1940 žilo na území Vyšného a Nižného Svidníka 115 veriacich rímskokatolíckeho vierovyznania. Malá komunita sa rozhodla, že na území mesta postaví kostol. Na darovanom pozemku na okraji Vyšného Svidníka blízko rieky Ladomírky sa na čele s významnými obchodníkmi pánom Sklenkom a pánom Baslarom začala výstavba kostola. [3]
 

Základný kameň bol posvätený 20. októbra 1940. Výstavba trvala dva roky. Kostol bol vysvätený v roku 1942 a zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Počas vojny bol kostol čiastočne zničený. Opravený bol v roku 1948 a posvätený v roku 1975 a tretíkrát v roku 1991 už po zriadení farnosti dva roky pred jeho zbúraním. [4]
 

Až do roku 1990 bol Svidník filiálkou farnosti Duplín. Farnosť Svidník vznikla 1. júla 1990, dekrétom 854/90. V roku 1990 bola vystavaná samostatná fara. Starý kostol bol zbúraný v roku 1991 a nový bol postavený a konsekrovaný v roku 1996. Od 1.januára 1997 sa k farnosti Svidník pričleňuje dekrétom 1445/97 aj filiálka Mestisko. [5]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 224.
[2 - 5] www.qrlink.sk/Svidnik/Rimskokatolicky-kostol-Bozskeho-srdca-Jezisovho/ (30.3.2023)
Bibliografia
www.svidnik.skwww.pamiatkynaslovensku.sk