Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svinia - Prícestná kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svinia, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1834. Malý pozdĺžny murovaný objekt pôvodne otvorený na tri strany arkádami. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 vo vnútri kaplnky uvádza sochu sv. Jána Nepomuckého z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 224.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 224.
Bibliografia
www.obecsvinia.sk
GPS
49.012256, 21.123777
49°00'44.1"N 21°07'25.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk