Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svinica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Svinica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1929 v historizujúcom novorománskom a novoklasicistickom slohu. Je to sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Na fasádach bol plochý oblúčikový vlys. Vstupný portál mal po stranách piliere. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Výstavbu kostola sa podarilo zrealizovať vďaka štedrej finančnej podpore Jána Vancáka, obyvateľa obce, ktorý žil roky v Amerike. Stavbu podporili zbierkou aj členovia Luteránskej synody v USA a svinickí veriaci. Kostol bol vysvätený v roku 1929. V tom čase došlo pod vplyvom Jána Vancáka k prechodu veriacich do americkej synodálnej cirkvi, pričom nastali spory o konaní bohoslužieb v chráme. Verní evanjelici mali povolené od reformovanej cirkvi vlastné bohoslužby v reformovanom kostole a od cirkevnej vrchnosti vo vlastných domácnostiach. Vlastnícky však bol kostol v prospech svinických evanjelikov usporiadaný až za pôsobenia farára Samuela Velebného v roku 1968. Cirkev je filiálkou evanjelického cirkevného zboru vo Vyšnej Kamenici. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1957 bola vykonaná oprava kostola s odvodnením muriva. Ďalšia rekonštrukcia sakrálneho objektu sa uskutočnila v roku 1968. Generálna oprava bola vykonaná v rokoch 1998 - 1999. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 225.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 225.
[3 - 4] www.obecsvinica.sk/-historia (25.9.2017)
Bibliografia
www.obecsvinica.sk
GPS
48.735170, 21.467380
48°44'06.6"N 21°28'02.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk