Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svinica - Kostol Božského Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svinica, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1923 v pseudohistorickom slohu s prvkami neogotiky a moderny. Kamenná stavba s tehlovou dekoráciou. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Loď je zaklenutá korýtkovou klenbou. Kedysi bola fasáda neomietnutá a členená neomietnutými tehlovými opornými piliermi. Dnes je fasáda omietnutá a hladká. Veža má strechu v tvare ihlanu. [1]
 

Kostol bol vybudovaný veriacimi na podnet kaplána Róberta Arányiho Aulehlu, svinického rodáka, s podporou košického kanonika Konráda Lajosa. Pozemok na výstavbu kostola darovala grófka Alžbeta Waldbott von Bassenheim, Forgách von Ghymes und Gács. Cirkevní kurátori Juraj Zajac a Jozef Boritaš venovali výstavbe kostola svoj čas a úsilie a tak z darov a ofier bol kostol vybudovaný v priebehu jedného roka. S jeho výstavbou začal Andrej Rošatko v Deň Božieho srdca a v tom istom roku 14. októbra 1923, ho slávnostne vysvätil biskup Colbrie - Fischer. Finančná hodnota kostola bola vyčíslená na 250.000.- Kčs. [2]
 

Vstavaná veža mala pôvodne drevenú striešku, v roku 1969 v priebehu generálnej opravy kostola bola nahradená plechovou. Nový 530 kg zvon bol vyrobený v Nemecku a do veže ho inštalovali v roku 1973. [3]
 

Pôvodne bol v kostole oltár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, vľavo bočný oltár Márie Lurdskej, darovaný Róbertom Nejedlým. V jeho spodnej časti bol každoročne pred Veľkou nocou inštalovaný Boží hrob. Oproti tomuto oltáru na druhej strane bola kazateľňa s vchodom so sakristie, rozšírenej v roku 1954. Na chóre boli pôvodne varhany, v súčasnosti je tu umiestnený orgán. Na stenách klenby a v jej oblúku sa nachádzajú nástenné maľby. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 225 - 226.
[2 - 4] www.obecsvinica.sk/-historia (25.9.2017)
Bibliografia
www.obecsvinica.sk
GPS
48.734641, 21.467279
48°44'04.7"N 21°28'02.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk