Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svinná - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Svina
Lokalita
obec Svinná, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Secesná stavba s novogotickými prvkami postavená v roku 1923. Jednoloďový kostol s polkruhovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou, loď korýtkovou klenbou. Fasády sú členené dekoratívnymi opornými piliermi so sedlovou strieškou. Veža, zakončená ihlanovou strechou, má dvojité lomené zvukové okná. [1]
 

Hlavný oltár mal pôvodne tri schody, v jeho strede je obraz Pána na kríži, ktorý maľoval Rudolf Zaťko. [2] Na bočnom oltári Božieho hrobu sa nachádza renesančná socha Piety z polovice 17. storočia, polychrómovaná drevorezba s novším krížom. [3] Na protiľahlej strane bola až do roku 1996 štýlová kazateľnica, ktorá kedysi slúžila svojmu účelu, vtedajší správca farnosti Pavol Majtán na jej miesto umiestnil obraz sv. Cyrila a Metoda. Pod ním je krstiteľnica, ktorú kostolu daroval Štefan Zaťko. Krížová cesta je zasa darom hostinského Gerharda Adamoviča. Pred Vianocami 1973 boli odstránené tzv. „šranky“, čím vznikol priestor pre nový obetný oltár a kazateľnicu, ktoré zhotovil stolár Ján Kováč. Lavice pochádzajú zo stolárskej dielne Jozefa Ševčíka. [4]
 

Zaobstaraním organa sa zaoberal už dekan Ľudovít Šimek, ktorý bol v čase výstavby kostola farárom v Malej Hradnej, ale pre zadĺženie stavby sa táto myšlienka nerealizovala. Obnovil ju až J. Fabián a v roku 1957, kedy bol kúpený organ z Krnova za asi 160 000 Kčs. 15. júla v tom istom roku ho požehnal nitriansky kanonik Rudolf Formánek a počas svätej omše na ňom hral zástupca z dodávateľského podniku Ota Veverka. [5]
 

Vo veži kostola sú dva zvony – veľký a menší, tzv. umieráčik. Odlial ich Pavel Ranko v Trenčíne v roku 1923 a na každom z nich je nápis: „Povstal som z milodarov rímsko-katolíckych veriacich z obce Svinná a M. Neporadzka“. Zvony, napriek vtedajším zvyklostiam, nemajú mená. [6]
 

Prvý doložený údaj o náboženskom živote obce je z roku 1626, kedy v čase reformácie existovala vo Svinnej samostatná evanjelická fara s farárom Andrejom Hodíkom. Kde stála, nie je známe. Ďalšie konkrétne fakty sa nachádzajú vo vizitáciach, a to v staršej z roku 1767 a potom z roku 1798. V nej sa uvádza, že v tomto roku mala Svinná 208 veriacich schopných spovede, 90 detí a 43 manželských párov. V obci Malá Neporadzka, ktorá sa so Svinnou administratívne spojila niekedy tesne po roku 1900 (jeden z publikovaných údajov uvádza rok 1924, ale pri súčasnom bádaní histórie oboch obcí Jozef Páleník zistil, že to bolo určite o čosi skôr) bolo vtedy 58 veriacich schopných spovede, 24 detí a 21 manželských párov. [7]
 

V minulosti chodili veriaci Svinnej na bohoslužby do kostola v Malej Hradnej, a to pešo cez vŕšok Kostolnica, ďalej cez Solovinu, Horné Kopanice, okolo betónového kríža cez Malohradňanský potok až ku kostolu. Cesta trvala asi hodinu. Časť veriacich, najmä tí, ktorí bývali v Malej Neporadzke, chodili do kostola v Dolných Motešiciach, iní zasa, najmä z dolného konca chodili do kostola v Dežericiach. [8]
 

Túžbou veriacich však bolo mať svoj vlastný kostol, a tak na podnet vtedajšieho iniciatívneho traťmajstra Otta Fritscheho, bývajúceho vo Svinnej, založili občania výbor stavby kostola, ktorého predsedom bol Jozef Zaťko. Po viacerých peripetiách, najmä finančných, sa kostol v roku 1923 podarilo postaviť a v tom istom roku, presne 11. novembra 1923 ho biskup Dr. Karol Kmeťko aj posvätil. Súčasne vykonal aj birmovku. [9]
 

Kostol stál, dlh však zostal a činil 68 000 korún. Splátky sa realizovali pomaly, pridružila sa penalizácia, vynárali sa ďalšie finančné nezrovnalosti a tak až po priam neuveriteľných 15 rokoch sa v roku 1938 kostol „očistil“ od dlžôb. To sa už prepadla podlaha, ktorú zo zbierok farníkov v roku 1939 rekonštruovali a po ďalších úpravách ho 20. augusta 1939 znova posvätil biskup Dr. Andrej Škrábik. Kostol je zasvätený Povýšeniu sv. Kríža (sviatok sa slávi 14. septembra). [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 226.
[2] www.svinna.sk/cirkevne-dejiny-obce-svinna.html (20.8.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 226.
[4 - 10] www.svinna.sk/cirkevne-dejiny-obce-svinna.html (20.8.2019)
Bibliografia
www.svinna.sk
GPS
48.787264, 18.164415
48°47'14.2"N 18°09'51.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk