Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svodín - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svodín, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z rokov 1792 – 1799 postavený v luiséznom slohu. Konsekrovaný bol v roku 1801. Projektantom stavby bol pravdepodobne J. Thalherr. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 ho ťažko poškodili. Obnovený bol v rokoch 1957 – 1958. Pozdĺžna loď kostola je vytvorená z dvoch prestupujúcich oválov so zaobleným štvorcovým presbytériom a priestorom pod chórom. Z oboch strán presbytéria sú obdĺžnikové miestnosti s priamym vstupom zvonka. Hlavné priečelie s vežou je bohato členené slepými oknami a štyrmi pilastrami, ktoré nesú tympanónový zuborezom zdobený štít. Nad vchodom je chronostikon datajúci stavbu (1792) [1] Fasády členia pilastre a lizénové rámovanie. Vstavaná veža je v zajatí volútových krídel a zakončuje ju nízka zvonovitá strecha s veľkou laternou. Zastrešenie dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Architektúra a vnútorné zariadenie sú jednotné. Hlavný oltár luisézny murovaný, so stucco lustrom, s prevahou klasicistických prvkov, je o niečo mladší ako kostol. Bočné oltáre sú tiež murované, so stucco lustrom, klasicistické z čias okolo roku 1800, so segmentovým tympanónom a maľbami sv. Michala archanjela sv. Rodiny. Výmaľba interiéru so secesnými prvkami pochádza zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Pred kostolom boli kedysi kamenné neskorobarokové sochy rozšírenej Kalvárie z konca 18. storočia. [3]
 

Je to najmonumentálnejší kostol celého regiónu. Nevyniká iba svojimi rozmermi, ale aj exteriérovou a interiérovou dekoráciou, množstvom sôch a bočných oltárov.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 227.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 227.
Bibliografia
www.svodin.sk
GPS
47.910937, 18.499358
47°54'39.4"N 18°29'57.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk