Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svodov (Želiezovce) - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Želiezovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1784 ako tolerančný chrám bez veže. Pri obnove v roku 1927 bol doplnený vežou. Je to sieňová obdĺžniková stavba s predstavanou vežou a rovným stropom. Veža má lizénové orámovanie a datovaný vstupný portál rokom 1927. Pôvodný portál s letopočtom 1786 je v lodi. [1] Strecha veže sedí na trojuholníkových štítoch a má tvar ihlanu.
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1927. Zvon pochádza z roku 1751 od zvonolejára J. J. Knoblocha z Banskej Bystrice. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Svodov je súčasťou mestečka Želiezovce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 227.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 227.
Bibliografia
www.zeliezovce.sk
GPS
48.079088, 18.655082
48°04'44.7"N 18°39'18.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk