Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Svrčinovec - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Svrčinovec, okres Čadca, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Moderná bloková kamenná stavba postavená v roku 1937. V interiéri je výmaľba od F. Jurištu z roku 1959. [1]
 

Keďže kaplnka z roku 1854 bola pre veriacich malá a nevyhovujúca, Svrčinovania sa v lete v roku 1936 rozhodli prikročiť ku stavbe kostola. Ustanovený bol stavebný výbor pre stavbu rímsko-katolíckeho kostola vo Svrčinovci. Ako stavebný materiál navrhli kameň, ktorého je v chotári obce ešte aj dnes nadostač. Hneď na začiatku sa ukázala nerovnováha medzi prebytkom pracovnej sily a nedostatkom potrebného množstva financií. I napriek tomu, že roky 1936 - 1937 neboli v oblasti príjmov miestneho obyvateľstva zvlášť priaznivé, ľudia tu dávali niekedy skutočne posledné peniaze, čo mali. Nakoľko nedostatok peňazí mohol spôsobiť zastavenie výstavby, bolo potrebné nájsť ešte ďalší možný spôsob na ich zabezpečenie. Tak sa stalo, že už v lete 1937 sa rozbehli do sveta zháňať potrebné peniaze vybraní dobrovoľníci. [2]
 

Z veže svrčinovského kostola začal svoj hlas do širokého okolia ako prvý posielať zvon, ktorý tu bol premiestnený z kaplnky. Zvon bol zrejme darom Slovákov žijúcich v Amerike, pretože na jeho plášti je okrem dlhého latinského nápisu zaznamenané: JESUS CHRISTUS ANNO 1804 USA - PHILADELPHIA. V rokoch 1940 - 1941 boli dva zvony vo Vítkovickej zlievarni odliate čerňanskými zlievačmi. Väčší z dvojice zvonov nesie meno JOZEF. Jeho priemer v spodnej, otvorenej časti má 105 cm a vysoký je 80 centimetrov. Menší má meno MÁRIA. Má priemer 60 cm a výšku 50 cm. Obidva sú zhotovené z oceľoliatiny. Na oboch je okrem mena nápis: GUSSTAHL FABRIK WITKOWITZ BIONWERK 1918. Montáž obidvoch zvonov bola urobená v lete v roku 1942. [3]
 

Myšlienka výstavby kostola vo Svrčinovci sa zrodila dávno pred rokom 1936 bola po viac ako desať ročnom úsilí realizovaná. 5. júla 1945 bol rímsko-katolícky kostol vo Svrčinovci za účasti hosťov a veriacich z farnosti i širokého okolia slávnostne vysvätený. Duchovný stánok, na ktorého stavbu bolo podľa odhadu a pomocných prepočtov použitých viac ako 8 000 väčších či menších kameňov, má kapacitu 450 miest. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ako stále užívaná - živá stavba si aj v ďalších rokoch vyžiadala nemalé investície, aby riadne slúžila svojmu účelu. V roku 1957 bola uskutočnená prístavba vstupnej časti kostola, ktorá bola v roku 1989 zasklená. Rok 1973 bol obdobím výmeny pôvodnej eternikovej krytiny za plechovú. V predbirmovnom čase v roku 1975 bola realizovaná úprava vstupu ku kostolu položením schodov. O rok neskôr pribudla do priestoru vpravo nad bočným oltárom jaskyňa Lurdskej Panny Márie a po bokoch čelnej steny oltára maľby postáv sv. Cyrila a Metóda. V nasledujúcom roku bola uskutočnená rekonštrukcia elektrického vedenia a ozvučenie kostola. Po elektrifikácii zvonov, vymaľovaní kostola a rozsiahlejšej úprave interiéru v rokoch 1994 - 1995 sa ostatný významný krok v cirkevnej obci Svrčinovec uskutočnil 14. júla 1997. Posvätený bol za účasti početných veriacich na slávnostnej svätej omši vo Svrčinovci nový organ i základný kameň budovy farského úradu. Farský úrad bol dokončený a posvätený 1. júla 2001. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 228.
[2 - 5] www.svrcinovec.sk (20.1.2017)
Bibliografia
www.svrcinovec.sk
GPS
49.483219, 18.792774
49°28'59.6"N 18°47'34.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk