Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tešmák (Šahy) - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Šahy, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1758. Opravený bol koncom 19. storočia a v rokoch 1950 – 1951. Je to jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, situovanou do štítového priečelia. Presbytérium je zaklenuté plackou, loď pruskými klenbami. V sakristii je rovný strop. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Na prvom poschodí štítovej fasády sú dve niky. [1] Veža je zakončená ihlanovou strechou.
 

Vnútorné zariadenie v historizujúcom slohu pochádza z konca 19. a začiatku 20. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína, že na povale sa nachádza drevená baroková Madona zo 60. rokov 18. storočia. Barokový obraz Narodenia Panny Márie z 18. storočia, ktorý bol z pôvodného hlavného oltára preniesli na faru do Šiah. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 281.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 281.
Bibliografia
www.sahy.sk
GPS
48.063337, 18.984853
48°03'48.0"N 18°59'05.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk