Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tisinec - Kostol Obetovania Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Tešinec, Tyšinec
Lokalita
obec Tisinec, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v roku 1874. Obnovili ho v roku 1913 a po druhej svetovej vojne. Ide o jednoloďovú stavbu s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Na západnej strane lode je murovaný organový chór na pilieroch. [1] Fasády sú členené lizénovým orámovaním a polkruhovo zakončenými oknami. Nad vstupom je termové okno. Veža má strechu v tvare ihlanu.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v sakristii uvádza obojstranný procesiový obraz: na jednej strane je Panna Mária, na druhej sv. Jána Nepomucký, ľudové maľby z prvej polovice 18. storočia, montované do vyrezávaného baldachýnu, ktorý má pletencové podpory a klasicistický lambrekénový záves z konca 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 283.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 283.
Bibliografia
www.tisinec.sk
GPS
49.222398, 21.638495
49°13'20.6"N 21°38'18.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk