Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášikovo -Trojičný stĺp
Iný názov
Talóš, Tallos
Lokalita
obec Tomášikovo, okres Galanta, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický stĺp z polovice 19. storočia. Na vysokom trojhrannom stĺpe sa nachádza súsošie sv. Trojice. Na spodnej časti sú plochy reliéfy predstavujúce Vieru, Nádej a Lásku. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 285.
Bibliografia
www.tomasikovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk