Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášov - Kaplnka sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Fél
Lokalita
obec Tomášov, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka postavená na konci 19. storočia. Jednoloďový priestor s polygonálnym oltárnym uzáverom a malou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté lomenou klenbou. Loď má rovný strop. Hladká fasáda priečelia je zakončená vežičkou, v nike ktorej je plastika Panny Márie. [1] Vstup má neogotický lomený portál.
 

Drevené plastiky sv. Jána Nepomuckého, sv. Krištofa a sv. Dominika sú z druhej polovice 18. storočia, ostatné vnútorné zariadenie (oltár, obraz sv. Anny) pochádza z čias stavby kaplnky. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 285 - 286.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 286.
Bibliografia
www.tomasov.sk
GPS
48.142656, 17.332087
48°08'33.6"N 17°19'55.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk