Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tomášov - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Fél
Lokalita
obec Tomášov, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Znovupostavený kostol v rokoch 1750 – 1755 na staršom základe. Prefasádovaný v duchu romanticky chápaného historizmu bol koncom 19. storočia. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou na severnej strane a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté krížovou klenbou, loď má rovný strop. Fasáda je členená lizénovým rámom. Veža, ktorá má v malej nike nad vchodom barokovú sochu sv. Mikuláša, je krytá ihlanom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z druhej polovice 18. storočia (kazateľnica, krstiteľnica a spovednica) a z druhej polovice 19. storočia (hlavný a bočný oltár). [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 285.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 285.
Bibliografia
www.tomasov.sk
GPS
48.142525, 17.334275
48°08'33.1"N 17°20'03.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk