Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľany (Michalovce) - Chrám sv. Michala archanjela
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Historizujúci sakrálny objekt s architektonickými prvkami staroruského staviteľstva. Vznikol v rokoch 1937 – 1938 podľa projektu Ing. E. Egressyho z Užhorodu. Ide o trojloďovú dispozíciu s krátkym transeptom a polkruhovo zakončeným presbytériom. Nad krížením je veľké pole krížovej klenby, nad ostatnými priestormi sú valené klenby, ktoré v bočných lodiach dosadajú na piliere so štylizovanou palmetovou hlavicou. Bočné fasády sú členené slepou arkádou, v nej okná zakončené polkruhom. Nad každou archivoltou je v streche trojhranný štít. Pod oknami bol kedysi oblúčikový vlys, ktorý pokračoval na štítovom priečelí. V súčasnosti sú fasády hladké. Na priečelí je veľký otvorený oblúk, ktorý dosadá na arkádovú pristavanú predsieň. Veža je situovaná nad trojhranom štítu priamo do strechy. Zo štyroch strán ju obklopujú malé vykrojené štítové nadstavby, pripomínajúce kokošníky. Cibuľovitá strecha veža dosadá na trojuholníkové štíty. Z frontálneho pohľadu sa pri hlavnej veži uplatňujú aj dve väčšie strešné cibuľovité vežičky bočných lodí. Ďalšia strešná vežička s cibuľou sa nachádza nad krížením lodí. [1]
 

Hlavný oltár s obrazom sv. Michala archanjela je z prvej polovice 18. storočia, pochádza zo starého kostola (postaveného v roku 1718), ktorý pred rokom 1937 zbúrali. Obraz sv. Martina biskupa z roku 1889 je od J. Petrovitsa. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav chrámu je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 320.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 320.
Bibliografia
www.michalovce.sk
GPS
48.780150, 21.889610
48°46'48.5"N 21°53'22.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk