Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Topoľovka - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Topolovka
Lokalita
obec Topoľovka, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1848. Obnovili a rozšírili ho vežou v roku 1864. Bežné opravy sa uskutočnili v roku 1910, 1921 a po roku 1946. Pôvodne to bola jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Loď má dve polia pruskej klenby, ktorej pás dosadá na rímsu nástenného pilastra. Presbytérium je zaklenuté krížovou hrebienkovou klenbou, v podveží valená klenba. Hlavné priečelie bolo členené vežou, na ktorej boli nad sebou dve termové okná, oddelené kordónovou rímsou. [1] Veža je zakončená ihlanom. Kostol bol rozšírený a okolo veže a lode (z obidvoch strán) boli pristavané nové priestory.
 

Vnútorné zariadenie je z konca 19. a začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 291.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 291.
GPS
48.922519, 21.808742
48°55'21.1"N 21°48'31.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk