Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tovarníky - Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Továrnik
Lokalita
obec Tovarníky, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pseudogotická kaplnka z konca 19. storočia s obdĺžnikovým pôdorysom a polygonálnym uzáverom. Priečelie zakončuje murovaný štít s vežičkou a ihlicovou strechou. V interiéri sa na oltári nachádza krucifix z konca 19. storočia a neoempírový náhrobok. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Cez týždeň a v nedeľu sa v nej pravidelne konajú omše. Obec nemá vlastnú faru a patrí pod Topoľčiansku farnosť. [2]
Prístup
Nachádza sa približne v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 294.
[2] www.tovarniky.eu/kulturne-pamiatky.html (17.1.2019)
Bibliografia
www.tovarniky.eu
GPS
48.574482, 18.142884
48°34'28.1"N 18°08'34.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk