Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trebušovce - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Terbušovce
Lokalita
obec Trebušovce, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na území Trebušoviec sa spomína farnosť s farárom už v rokoch 1332 - 1337. V roku 1425 je spomenutý už aj kostol zasvätený sv. Petrovi a Pavlovi, a v listine z roku 1447 sa uvádzajú aj mená kňazov. Starý kostol pravdepodobne zanikol za tureckej okupácie. Podľa publikácie ostrihomského arcibiskupstva bol nový kostol vystavaný na troskách starého už v roku 1727, ale nevedno, čo sa s ním stalo. [1]
 

Dnešný rímskokatolícky kostol sv. Ladislava bol postavený v luiséznom slohu v roku 1791. Vymaľovaný bol v roku 1794. [2] Zrekonštruovali ho v roku 1933. [3] Je to jednoloďová baroková stavba so segmentovým uzáverom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Loď má korýtkovú klenbu na fabiónoch, presbytérium je kryté konchou. [4] Fasády sú hladké. Veža má v hornej časti lizénové rámovanie a je ukončená ihlanom.
 

Interiéru dominuje bohatá nástenná výmaľba s iluzívnou architektúrou oltára a zdanlivou balustrádou oratória, maľba v lodi znázorňuje najsvätejšiu Trojicu s anjelmi a štyrmi evanjelistami v rohoch. V strede hlavného oltára je závesný obraz sv. Ladislava v klasicistickom ráme, pravdepodobne od F. I. Leichera. Medzi ďalším vybavením interiéru je i jednoduchá dobová klasicistická kazateľnica, a tri závesné obrazy v rokokovom ráme (Kristus na kríži, sv. Anna a Pieta) z konca 18. storočia. Zvon je z roku 1667. [5]
 

Kostol dal vystavať László Pongrácz, podľa ústnych údajov na mieste bývalého cintorína. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Budova je v havarijnom stave, a preto bol dočasne od 1. novembra 2004 uzavretá pred verejnosťou. Kostol je staticky narušený, čoho dôkazom sú rozsiahle trhliny. Momentálne sa opäť používa raz za týždeň. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.trebusovce.sk/o-obci/pozoruhodnosti (1.10.2017)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 298.
[3] www.trebusovce.sk/o-obci/pozoruhodnosti (1.10.2017)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 298.
[5 - 7] www.trebusovce.sk/o-obci/pozoruhodnosti (1.10.2017)
Bibliografia
www.trebusovce.sk
GPS
48.115340, 19.200292
48°06'55.2"N 19°12'01.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk