Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčín - Meštiansky dom (Mierové námestie 31)
Lokalita
obec Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Trenčín – dom meštiansky, Mierové námestie 31 (č. ÚZPF 1367/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autor: Ing. arch. Alexander Németh. [1]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (1.5.2023)
Bibliografia
www.trencin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk