Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trepec (Kvakovce) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kvakovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1907 – 1910 v duchu východoslovenských klasicistických sakrálnych stavieb podľa projektov tereziánskej stavebnej kancelárie. Niekde sa uvádza, že kostol vznikol už v roku 1890. Ide o jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria. Na západnom priečelí je predstavaná veža s ihlancovitou strechou, ktorá dosadá na trojuholníkové štíty. [1] Fasády sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]
 

Ide o jedinú zachovanú nehnuteľnú pamiatku na zatopenú obec Trepec.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je veľmi dobrý. Objekt sa nepoužíva. V kostole býva iba v júni odpustová slávnosť (Najsvätejšie Srdce Ježišovo).
Prístup
Kostol sa nachádza na západnej strane Domaše medzi Dobrou a Valkovom oproti polostrovu Krym. Trepec patrí do katastrálneho územia obce Kvakovce.
Fotogaléria
Trepec (Kvakovce) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Vladimír Bodnár 7/2019Trepec (Kvakovce) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Vladimír Bodnár 7/2019Trepec (Kvakovce) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Vladimír Bodnár 7/2019Trepec (Kvakovce) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Vladimír Bodnár 7/2019Trepec (Kvakovce) - Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho foto © Vladimír Bodnár 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 308.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 308.
GPS
49.042506, 21.694814
49°02'33.0"N 21°41'41.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk