Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trhovište - Chrám Všetkých svätých
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trhovište, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1818. Obnovili ho koncom 19. storočia a v roku 1945. Jednoloďový priestor s polkruhovým presbytériom, pristavanou sakristiou a vežou vstavanou do štítu. Interiér je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Fasády sú členené lizénami. Klasicistický vstupný portál má na kamennom ostení po bokoch rozety a v supraporte sekundárne umiestnenú nápisovú dosku datujúcu stavbu. [1] Veža je zakončená cibuľou.
 

Vnútorné zariadenie pochádza z prvej polovice 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 309.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 309.
GPS
48.699430, 21.806907
48°41'58.0"N 21°48'24.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk