Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trhovište - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Trhovište, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1895 - 1897 na spôsob rokokovo-klasicistických sakrálnych stavieb z konca 18. storočia. Jednoloďový priestor s oktogonálnym uzáverom a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Fasády sú členené nárožnými pilastrami. Trojpodlažná veža tvorí strednú os štítového priečelia a po jej stranách sú vykrojené krídla štítu spájajúce vežu so šírkou budovy. Veža je zastrešená kalichovitou prilbou. [1]
 

Od roku 1563 v trhovištskom kostole slúžili bohoslužby kalvínsky kazatelia. Kalvínsky kostol bol okolo roku 1700 drevený. Do kalvínskej farnosti Trhovište patrili aj kalvíni v Bánovciach nad Ondavou, Horovciach a Moravanoch. Podľa správy z roku 1673 za vtedajšej vlny protireformácie kalvínom zobrali kostol, ktorý pripadol rímskokatolíckej cirkvi. Neskôr kalvínska farnosť Trhovište úplne zanikla a kalvíni z Trhovišťa pripadli do farnosti Bánovce nad Ondavou. Ako jediná pamiatka na prvý kalvínsky zbor je stredoveká kovová konvica na víno, ktorá sa používala pri vysluhovaní Večere Pánovej z roku 1696. [2]
 

V roku 1880 vypukol v obci veľký požiar, pri ktorom zhorel aj drevený reformovaný kostol. Trhovištskí kalvíni nechceli žiť bez Božieho chrámu a tak v roku 1894 položili základný kameň terajšieho kostola. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 309.
[2 - 3] www.refkctrhoviste.php5.sk (20.10.2016)
GPS
48.697967, 21.807186
48°41'52.7"N 21°48'25.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk