Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trstené pri Hornáde - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Nádošť
Lokalita
obec Trstené pri Hornáde, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený ako tolerančná modlitebňa koncom 18. storočia. Neskôr bol prestavovaný. Doplnili ho vežou. Ide o sieňový priestor s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou. Interiér má rovný strop. Vonkajšia úprava fasád je neoklasicistická. Na štítovom priečelí je fasáda členená rámovaním. Plytký rizalit má pásovú rustiku. Horná časť veže je situovaná medzi štítovými krídlami a okrem veľkého zvukového okna má tri menšie okrúhle otvory. [1] Veža je zastrešená ihlancom.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Fotogaléria
Trstené pri Hornáde - Kalvínsky kostol foto © Marek Marcinčák 11/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 328.
GPS
48.57178, 21.33622www.pamiatkynaslovensku.sk