Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Úľany nad Žitavou - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Fedýmeš nad Žitavou
Lokalita
obec Úľany nad Žitavou, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v roku 1781. Obnovili ho v roku 1865. Jednoloďový priestor so segmentovým zakončením presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a pilastrami. [1] Priečelie je pomerne bohato zdobené. Na priečelí sú dve niky a v nich sochy svätcov. Veža je zakončená ihlanom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Hlavný oltár je secesný z druhej polovice 19. storočia. Závesné obrazy, olejomaľby, z druhej polovice 19. storočia, znázorňujú Panny Máriu a sv. Františka. Kazateľnica je klasicistická z prvej polovice 19. storočia, s reliéfmi na parapete. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Úľany nad Žitavou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2021Úľany nad Žitavou - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 350.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 350.
GPS
48.107399, 18.238585
48°06'26.6"N 18°14'18.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk