Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Unín - Kaplnka (Kostol) sv. Barbory
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Unín, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Druhým väčším sakrálnym objektom v obci je kaplnka, vlastne Kostol sv. Barbory, panny a mučenice. [1] Ide o jednoloďovú barokovo-klasicistickú stavbu z roku 1793. Pri jej výstavbe použili časti staršej stavby zo 17. storočia. Z pôvodného objektu zostala súčasná sakristia, ktorá má na valenej klenbe bohatú štukovú ornamentiku zo začiatku 18. storočia a pozostatok oltárneho výklenku. [2] Okolo starej kaplnky bol cintorín ohradený múrom, na ktorom sa už v roku 1788 nepochovávalo. Vizitácia z roku 1788 uvádza, že kaplnka má vežu so zvonom obitú plechom, drevený chór, organ, oltár so svätostánkom. V interiéri sa spomína klasicistická krstiteľnica. K zariadeniu prináležali sochy - drevorezba sv. Barbory so sv. Vendelínom a sv. Floriánom po stranách. [3]
 

Sakrálny objekt má polygonálne presbytérium, kryté českou plackou, v lodi sú pruské klenby. Fasáda je členená malými plytkými opornými piliermi a segmentovo zakončenými oknami. Veža je predstavaná. [4]
 

O súčasnú podobu kaplnky sa pričinil Pavol Polakovič, miestny farár v rokoch 1780 - 1809. Dosvedčuje to nápis na stene za oltárnym obrazom: "Stavbu túto postavil a oltár na česť sv. Barbory Panny a Mučenice obetoval veľadôstojný Pán Pavol Polakovič, farár uninský 1793." [5]
 

Hlavný oltár je klasicistický s novším obrazom sv. Barbory z roku 1861 od C. Gutscha. Klasicistická krstiteľnica je z druhej polovice 18. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Unín - Kaplnka (Kostol) sv. Barbory foto © Ľuboš Repta 4/2018
Poznámky
[1] www.unin.sk (22.12.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 352.
[3] www.unin.sk (22.12.2016)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 352.
[5] www.unin.sk (22.12.2016)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 352.
Bibliografia
www.unin.sk
GPS
48.725123, 17.213115
48°43'30.4"N 17°12'47.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk