Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vaďovce - zvonica
Lokalita
obec Vaďovce, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Bibliografia
www.vadovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk