Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vápeník - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vápeník, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1888 v štýle východoslovenských klasicistických sakrálnych stavieb z rokov 1800 – 1810. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a vstavanou širokou vežou, ktorá dosadá na strechu. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a polkruhovo zakončenými oknami. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severozápadnej časti obce. Vedľa kostola sa nachádza cintorín.
Fotogaléria
Vápeník - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky foto © Ľuboš Novotný 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 360.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 360.
GPS
49.396057, 21.535423
49°23'45.8"N 21°32'07.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk