Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vlkas - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Valkáz, Veľký Valkáz
Lokalita
obec Vlkas, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická prestavba barokovej kaplnky postavenej v roku 1722. Zväčšená bola v roku 1755. Kostol renovovali a prestavali v klasicistickom slohu na začiatku 19. storočia. Ide o jednoloďovú stavbu s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a čiastočne predstavanou vežou. Celý priestor je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, okrem uzáveru, kde je valená klenba s lunetami. Fasády sú členené lizénovým rámom a segmentovo zakončenými oknami. V priečelí do štíta situovaná veža s obdĺžnikovým portálom má ihlancovú strechu. [1]
 

Na stene nad hlavným oltárom sa nachádza obraz sv. Jána Krstiteľa z prvej polovice 19. storočia. V minulosti sa v interiéri nachádzal bočný oltár sv. Jána Nepomuckého, neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia a bočný oltár Zvestovania Panny Márie, neskorobarokový, s architektúrou ako predošlý, z druhej polovice 18. storočia, v strede mal novšiu sochu Panny Márie z prvej polovice 20. storočia. Neskorobaroková kazateľnica z čias stavby kostola mala oblý parapet s plastikami serafínov. Zvon pochádza z roku 1763. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola uvádza klasicistickú monštranciu zo začiatku 19. storočia, typu slnečného s vencom mrakov, v ktorom sú tepané reliéfy anjelov a Boha-Otca. [3]
 

Pôvodná baroková kaplnka bola postavená miestnym zemanom Jánom Botlíkom. Posvätili ju 24. júna 1722 na sviatok sv. Jána Krstiteľa. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Vlkas - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 6/2021Vlkas - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 410.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 410.
[4] www.vlkas.xtreemhost.com/ (28.4.2017)
GPS
48.127277, 18.277769
48°07'38.2"N 18°16'40.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk