Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vráble - Kostol Preblahoslavenej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vráble, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neorománsky kostol postavený v rokoch 1899 – 1911. Je to novorománska trojloďová bazilika s transeptom, asymetricky umiestnenou vežou a polygonálnym uzáverom. Celý priestor je krytý krížovými rebrovými klenbami so svorníkom. V exteriéri sú oporné piliere, ktoré majú viac-menej dekoratívnu funkciu. Na západnej strane mimo osi kostola bola postavená veža, ktorá pravdepodobne obsahuje murivo veže starého objektu, opraveného v roku 1561 a 1745. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z rokov 1900 – 1910. Na dvoch bočných oltároch sú signované olejomaľby (sv. Alžbeta a sv. Mikuláš) z roku 1900 od J. Vaszaryho. [2]
 

Pred hlavným vstupom do kostola sú dve kamenné barokové plastiky svätcov z konca 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Vráble - Kostol Preblahoslavenej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2021Vráble - Kostol Preblahoslavenej Panny Márie foto © Ľuboš Repta 6/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 417.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 417.
Bibliografia
www.vrable.sk
GPS
48.239916, 18.303123
48°14'23.7"N 18°18'11.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk